Kalpte Üfürüm

Kalpte Üfürüm

Kalpte üfürüm kalp içinde hareket eden kandan dolayı oluşan ekstradan veya farklı duyulan seslerdir. Çocuklarımızda çoğunlukla masum üfürüm duyulmaktadır. Üfürüm bazen doğumsal kalp hastalığının ilk bulgusu olabilmektedir. Çocuk Kardiyolojisi uzmanınca yapılan ekokardiyografi masum üfürüm olup olmadığı ayırt edilir.1’den 6’ya kadar derecelendirirler, 1 en hafifi ve 6 en şiddetlisidir. Üç tiptir; Sistolde (kalbin kasılması sırasında), diyastolde (kalbin gevşemesi sırasında) ya da devamlıdır (hem kasılma ve hem de gevşeme süresinde) meydana gelmektedir.

Neler sebep olur?
Normal sağlıklı çocuklarımızda duyulabilir. Bu durum masum üfürüm olarak adlandırılır. Ateş, kansızlık, tiroit bezinin fazla çalışması gibi durumlarda da kalpte hastalık olmadığı halde ortaya çıkabiliyor ve buna fonksiyonel üfürüm denmektedir. Altta yatan neden tedavi edildiğinde üfürümde kaybolmaktadır. Ancak en önemlisi ise bazen çocuklardaki kalp hastalığında oskülte edilir. Üfürüm çocuklarda kalp hastalığı tanı konulma sürecini başlatan en sık bulgudur. Çocuklarımızda üfürüme sebep olan kalp hastalığı ya delik, darlık gibi doğuştan (konjenital) ya da sonradan edinilen (romatizmal kapak hastalığı gibi) hastalıklardır.
Çocuklarımızda üfürüm semptomları nelerdir?
Masum üfürümü olan çocuklarımızda farklı kalp sesi dışında hiçbir semptom yoktur. Oskültasyonda kalp hastalığına bağlı kalp üfürümü işitilen çocuklarda aşağıdaki semptomlar hastalığın veya problemin büyüklüğüne bağlı görülebilir;
• Emmeme, iştahsızlık, zayıflık, kilo alamama
• Sık nefes alma
• Terleme
• Göğüs ağrısı
• Baş dönmesi veya bayılma (senkop)
• Mavimsi cilt, özellikle dudaklar ve parmak uçları
• Öksürük
• Ödem (bebeklerde sırtta, büyük çocuklarımızda ayak, ayak bileği ve bacakta şişlik
Kalp üfürümü semptomları diğer hastalıklarda görülen semptomlarla karışabilir. Durumun aydınlatılması için çocuk kardiyolojisi uzmanına danışılmasında fayda var.

Üfürüm tanısı nasıl konur?
Doktorunuz çocuğunuzun semptomları ve sağlığı ile ilgili sorular sorar ve muayene eder. Muayene sırasında çocuğunuzun kalbini steteskop adında 2 asırdır kullanılan bir alet ile dinler.
Eğer doktorunuz farklı bir kalp sesi duyarsa sizi çocuk kardiyolojisi uzmanına sevk eder. Çocuk kardiyolojisi uzmanları çocuk kalp hastalıklarının tanısı ve tedavisi için özel eğitilmiş doktorlardır. Aşağıdaki testlerin bazıları ya da hepsi yapılır;
• Göğüs röntgeni; kalbin ve akciğerlerin görüntüsü izlenir
• Elektrokardiogram (EKG); Çocuğunuzun kalbinin elektriksel aktivitesini (durumunu) ölçer
• Ekokardiyografi (EKO); Ses dalgaları (ultrason) kullanılarak kalbin yapısını ve fonksiyonlarını inceleyen bir tanı yöntemdir. Kalp seslerinin nedenini belirlemek için en önemli tanı yöntemidir.
Nasıl tedavi edilir?
Tedavi çocuğunuzun semptomlarına, yaşına, genel sağlık durumuna ve hastalık durumunun ciddiyetine göre değişmektedir.
Birçok kalp üfürümü, kalp hastalığı olmayan sağlıklı çocukların kalbinde ekstradan duyulan seslerdir. Masum üfürümü olan bu çocuklarınız tedavi edilmesine gerek yoktur. Bu kalp seslerinin çoğu zamanla kendiliğinden yok olmaktadır. Ateş, kansızlık gibi kalp dışı sebeplerden kaynaklanıyorsa çoğunlukla bu nedenin tedavi edilmesiyle beraber zaman içinde şiddeti azalır veya kaybolur.
Eğer kalpte delik, kapak darlığı ya da daha komplike bir doğumsal kalp hastalığından kaynaklanıyorsa tedavi için ilaç verilebilir, kateter girişimi veya ameliyat yapılabilir.
Kalpte üfürüm çocuğuma zarar verir mi?
Kalp üfürümü doktor muayenesindeki işitme bulgusudur ve çocuğunuza zarar veremez. Fakat, altta yatan kalp hastalığının kendisi zarar verebilir. Doğumsal kalp hastası çocuklarda karşılaşılabilen büyüme gelişme bozukluğu, sık akciğer enfeksiyonu, kalp yetmezliği gibi çocuğa zarar veren unsurlar üfürümden değil kalp hastalığının kendisinden kaynaklanır.
Çocuklarımızda kalpte üfürüm hakkında temel bilgiler:
• Kalp üfürümleri kalbin içinde kanın dolaşmasıyla oluşan ekstradan duyulan veya farklı seslerdir.
• Birçoğu zararsızdır ve masumdur.
• Bazen doğumsal kalp hastalıklarından veya kalp dışı sebeplerden kaynaklanıyor olabilir.
• Doktorunuz kalp üfürüm tanısını çocuğunuzun göğsünü stetoskopla dinleyerek koymaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir